Rezultate finale concurs secretar

Read more

Rezultate proba interviu concurs secretar

Read more

Rezultate proba scrisa concurs secretar

Read more

Rezultate selectie dosare post secretar

Read more

Anunt concurs secretar

Read more

Rezultate finale - concurs personal auxiliar

Read more

Rezultate proba interviu concurs personal auxiliar

Read more

Rezultate finale obtinute la concursul pentru ocuparea posturilor de mediatori scolari

Read more

Rezultate proba interviu concurs mediatori scolari

Read more

Rezultate proba scrisa concurs mediatori scolari

Read more

Rezultate proba scrisa concurs personal auxiliar

Read more

Rezultate finale obtinute la concurs pentru ocuparea posturilor de profesor consilier scolar CJRAE-UNICEF

Read more

Rezultate obtinute la proba scrisa . Concurs pentru ocuparea posturilor de profesor consilier scolar CJRAE-UNICEF

Read more

Rezultate obtinute in urma inspectiilor speciale la clasa . Concurs pentru ocuparea posturilor de profesor consilier scolar CJRAE-UNICEF

Read more

Evaluarea scrisa la concursul pentru ocuparea posturilor de profesor consilier scolar CJRAE-UNICEF, are loc pe data de 21.09.2017, ora 10 la Scoala Gimnaziala Miron Costin Bacau

Read more

Programarea inspectiilor speciale la clasa si a probelor practice. Concurs pentru ocuparea posturilor de profesor consilier scolar CJRAE-UNICEF

Read more

Rezultate selectie dosare concurs mediatori scolari

Read more

Rezultate selectie dosare concurs personal auxiliar

Read more

Rezultate interviu concurs pentru ocuparea posturilor de profesori consilieri scolari CJRAE – UNICEF

Read more

Rezultate examen promovare trepte/transe profesionale superioare mediatori scolari

Read more

Programare sustinere interviu - Concursul pentru ocuparea posturilor de profesor consilier scolar de la CJRAE Bacau - UNICEF

Read more

Rezultate selectie dosare concurs consilieri UNICEF

Read more

Anunt privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor de consilieri scolari in cadrul proiectului UNICEF - Incluziune sociala prin servicii integrate la nivelul comunitatii

Read more

Anunt privind organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante de MEDIATORI SCOLARI

Read more

Anunt privind organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice-auxiliare vacante si temporar vacante

Read more

Anunt privind organizarea examenului de promovare in grade/trepte profesionale superioare a personalului contractual functia - MEDIATOR SCOLAR

Read more

Plan de servicii individualizat pentru copiii cu CES 2017

Read more

Centrele de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a copiilor pentru inscrierea in invatamantul primar

Read more

Ordin scolarizare la domiciliu

Read more

Ordin evaluare interventie integrata

Read more

Cerere tip evaluare complexa orientare

Read more

Cerere tip evaluare complexa grad handicap

Read more

Regulament de organizare si functionare CJRAE Bacau (editie revizuita)

Read more

Rezultate finale concurs Mediatori Scolari iunie 2016

Read more

Rezultate proba scrisa concurs mediatori 23/06/2016

Read more

Rezultate selectie dosare concurs Mediator Scolar iunie 2016

Read more

Anunt privind organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante de MEDIATOR SCOLAR

Read more

Curs de formare ințială mediatori școlari

Costinești - iunie 2016

Read more

Lista nominala personal CJRAE Bacau

Read more

Invatamant particular

Reteaua unitatilor de invatamanat preuniversitar care vor functiona in anul scolar 2016-2017

Read more

Apel pentru selectia profesorilor in grupurile de lucru - proiect MONMedu

Directorii unitatilor de invatamant au obligatia sa informeze toate cadrele didactice eligibile(care au cel putin gradul II) in ceea ce priveste lansarea Apelului si sa faciliteze accesul egal al acestora la platforma de inscriere MONMedu (https://mon.edu.ro).

Read more