Studiu privind fenomenul de abandon școlar

Conceperea unei strategii de consiliere, cu aplicabilitate prin întreaga rețea de cabinete și centre de consiliere și asistență psihopedagogică de la nivelul județului Bacău, privind prevenția și ameliorarea fenomenului de abandon școlar

Read more

Aproapele ca oglindă - Prin celălalt, spre mine însumi

Explorarea modalităţilor de manifestare a conduitei empatice și prosociale la elevii cu agresivitate negativă prin comparație cu elevii cu agresivitate pozitivă, în scopul facilitării integrării lor sociale şi profesionale.

Read more

Studiu privind problematica sexualității

Tema studiului a fost stabilită ca urmare a evoluției cazuisticii ce are drept sursă manifestarea timpurie a comportamentelor sexuale cu efecte nedorite în planul dezvoltării armonioase a tinerilor aflați în mediul școlar pentru a identifica nevoile de informare pe problematica propusă.

Read more