Primul numar al revistei nationale de logopedie, Logoterapia a fost lansat.

In atentia viitorilor colaboratori
Centrul Logopedic Interșcolar Bacău (CJRAE Bacău) anunță înființarea publicației „Logoterapia”, ISSN 2501-1774, revistă națională de logopedie, cu apariție bianuală, care va publica articole de specialitate, pe următoarele secțiuni:

  • Proiectarea activității de terapie a tulburărilor de limbaj (modele de programe, planificări pe specificul diferitelor tulburări de limbaj, proiecte de activitate logopedică etc , elaborate personal);
  • Examinarea logopedică (particularități de diagnoză, studii aplicative de diagnostic diferențial, chestionare/ baterii de teste utilizate în evaluarea logopedică, instrumente de evaluare elaborate personal etc);
  • Metode și mijloace moderne, tehnici și instrumente de lucru noi sau de concepție proprie aplicate în terapia tulburărilor de limbaj;
  • Formarea și dezvoltarea competențelor de comunicare la copiii cu tulburări de limbaj (programe terapeutice, planuri personalizate de intervenție, exemple de bune practici extrase din experiența proprie etc);
  • Studii de caz;
  • Studii, cercetări în domeniul logopediei;
  • Noutăți editoriale în logopedie (recenzii ale unor cărți de specialitate apărute în ultimii doi ani);

Proiecte educaționale (desfășurate în colaborare cu unități de învățământ, părinți, comunitate), diseminări ale unor schimburi de experiență cu alte centre logopedice din țară sau din străinătate. Pentru publicarea unui articol, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții:

  • Trimiterea articolului (maxim 3 pagini format A 4), respectând cerințele de redactare și a Cererii de publicare completate, la adresa de e-mail centrulogopedicbc@yahoo.com până la data de 25 martie 2016 (pentru numărul care va apărea în aprilie 2016);
  • Achitarea sumei de 25 lei în contul 7104006069105RON01, deschis la Bancpost, cod sucursală 040, titular cont Petrea Maria-Ramona, CIF 06069105, reprezentând cheltuielile de editare și de expediere a publicației;
  • Trimiterea dovezii scanate a achitării sumei de 25 lei la adresa de e-mail centrulogopedicbc@yahoo.com, în maxim 5 zile de la primirea e-mail-ului de confirmare, prin care redacția își exprimă intenția de publicare a articolului.