2024-2025

Înscrierea copiilor în învățământul primar 2024-2025

În atenția părinților !

 

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 și care nu au frecventat grădinița din motive legate de boală, lipsa infrastructurii la nivel local, domiciliul temporar în străinătate, depun prin e-mail, prin poștă la CJRAE Bacău sau la sediul CJRAE din str. Oituz, nr 24 Bacău cererea-tip în care solicită evaluarea copilului în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare a acestuia, prevăzută în Anexa 2 la Metodologia de înscrierea copiilor în învățământul primar (Metodologie).

Perioada de desfășurare a activității de evaluare a dezvoltării copiilor efectuată de către CJRAE Bacău este 28 martie—10 aprilie 2024

Centrele de evaluare a dezvoltării copilului sunt organizate de către CJRAE Bacău în următoarele instituții de învățământ (Lista centrelor de evaluare a dezvoltarii).

Activitatea în cadrul Centrelor de evaluare a dezvoltării copilului organizate de CJRAE Bacău va fi realizată în intervalul 10.00 – 18.00, pe baza unei programări telefonice la instituțiile de învățământ unde există centrele de evaluare a dezvoltării, astfel încât programul de desfășurare să poată fi adaptat în funcție de solicitări.

Părinții/tutorele va prezenta comisiei de evaluare, la data programată pentru evaluare:

  • copie de pe certificatul de naștere al copilului,
  • copie de pe CI al părintelui (sau act doveditor al tutorului, acolo unde este cazul).

Evaluarea se realizează în prezența părintelui/ tutorelui legal.

Rezultatul evaluării dezvoltării copilului (înscriere în clasa pregătitoare / grupa mare, după caz) este comunicat în scris, prin e-mail sau prin poștăcu confirmare de primire, după caz, sau este înmânat direct părintelui / tutorelui legal /reprezentantului legal care a solicitat evaluarea.