Misiune si viziune

cjrae

 

MISIUNE

CJRAE Bacău funcţionează ca o structură de sprijin pentru copii, elevi, tineri, părinţi, cadre didactice, alţi membrii ai comunităţii în mijlocul căreia şi pentru care fiinţăm, oferind servicii educaţionale de calitate şi suport pentru integrarea şcolară, socială şi profesională a tuturor beneficiarilor noştri.

Valorile şi principiile care infuzează  filosofia şi cultura instituţională şi care fundamentează  demersurile noastre acţionale sunt coagulate în jurul intereselor primordiale ale beneficiarilor, indiferent de particularităţile psihoindividuale şi sociale ale acestora şi asigură atingerea obiectivelor fundamentale ale instituţiei.

 

ŢINTE STRATEGICE

 1. Asigurarea de sprijin şi consiliere unităţilor de învăţământ, în vederea atingerii obiectivului cuprinderii şi menţinerii în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor , indiferent de particularităţile psihosociale şi individuale;
 2. Oferirea de programe de consiliere şi suport metodologic necesar desfăşurării unei educaţii de calitate, care să susţină dezvoltarea maximală a personalităţii fiecărui copil;
 3. Informarea şi consilierea cadrelor didactice în vederea optimizării practicii educaţionale;
 4. Implicarea în proiecte şi programe de consiliere şi asistenţă a părinţilor ca parteneri educaţionali ai şcolii, în beneficiul și interesul major al copiilor;
 5. Crearea unei reţele de comunicare şi acţiune unitară la nivel judeţean: consilieri – profesori logopezi – mediatori şcolari – asistent social – profesori de sprijin, prin crearea şi implementarea unor proiecte de intervenţie comună ;
 6. Consolidarea statutului SEOSP şi COSP la nivel judeţean şi dezvoltarea serviciilor de evaluare, asistenţă psihoeducaţională, orientare/reorientare şcolară şi profesională oferite copiilor, elevilor  şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale.
 7. Extinderea parteneriatelor interinstituţionale şi implicarea în proiecte cu finanţare externă, în vederea dezvoltării instituţionale, a creșterii calității  şi extinderii/diversificării serviciilor oferite categoriilor de beneficiari;

 

CATEGORII DE SERVICII EDUCAŢIONALE OFERITE DE CJRAE BACĂU

 • servicii de consiliere psihopedagogică și orientare școlară și profesională, oferite prin CJRAE și cabinetele școlare de asistență psihopedagogică;
 • servicii de terapie a tulburărilor de limbaj, oferite prin Centrul Logopedic Interșcolar și cabinetele logopedice interșcolare;
 • servicii de sprijin pentru copiii cu CES integrați în unitățile de învățământ de masă, prin consilierii școlari și prin colaborarea cu centrele școlare pentru educație inclusivă;
 • servicii complexe de evaluare, asistență psihoeducațională, orientare școlară și profesională oferite copiilor, elevilor, tinerilor prin intermediul SEOSP și COSP;
 • servicii de informare și consiliere oferite părinților, cadrelor didactice, altor membrii ai comunității.