Misiune si viziune

cjap

Viziune:

Politica C.J.A.P. este de a valorifica obiectivele şi principiile reformei educaţiei şi de a pune în act strategiile propuse, pentru asigurarea dezvoltării pe termen lung şi mediu a sistemului educaţional la nivelul judeţului Bacău.

Consolidarea poziţiei C.J.A.P. şi promovarea imaginii acestei instituţii se înscrie în prim planul priorităţilor ce decurg din strategia pe termen mediu şi lung a politicii educaţionale promovate de I.S.J. la nivelul judeţului Bacău.

C.J.A.P. îşi propune să devină:

  • un meditator local principal al relaţiei dintre şcoală şi piaţa muncii.

  • un important centru de resurse (umane şi informaţionale) care sprijină direct sau indirect reuşita scolara a elevilor

Misiune:

C.J.A.P. urmăreşte să acorde asistenţă şi suport specializat care să aibă ca rezultat funcţionarea psihosocială optimă a elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor, conform şi în raport cu rolul şi statutul fiecăruia.

Activităţile desfăşurate vizează:

a) informarea, consilierea, documentarea şi îndrumarea:

  • elevilor – pentru a-i transforma în coparticipanţi la propria lor formare prin inducerea unei stări de bine, susţinerea dezvoltării personale şi a adaptării, prevenirea şi diminuarea factorilor de risc, dezvoltarea identităţii vocaţionale şi pregătirea pentru carieră;

  • cadrelor didactice – pentru formarea competenţelor necesare sprijinirii elevilor în propria lor dezvoltare în vederea creşterii autonomiei şi stimulării creativităţii; părinţilor – pentru derularea unor programe de protecţie şi susţinere educaţională având ca scop formarea unei atitudini suportive.

  • părinților pentru a-i îndruma în scopul orientării școlare, profesionale și a carierei elevilor; optimizarea realției școală-elevi-părinți;

b) coordonarea proiectelor, programelor, parteneriatelor educaţionale interne şi internaţionale vizând problematica consilierii şi orientării carierei;

c) elaborarea unor studii de specialitate privind apariţia şi remedierea unor disfuncţionalităţi în procesul de învăţământ la nivel judeţean, privind opţiunile şcolare şi profesionale ale elevilor.

d) monitorizează, prin intermediul profesorilor consilieri școlari proprii, situațiile de abandon școlar ridicate, violență, tulburări comportamentale, risc privind consumul de droguri din unitățile de învățământ preuniversitar din județ.