Acte necesare

ACTE NECESARE PENTRU DOSAR – COPII/ ELEVI/ TINERI CU C.E.S.:

Pentru obținerea certificatului de orientare școlară și profesională, părinții/reprezentantul legal depun la secretarul COSP următoarele documente:

 1. CERERE-TIP pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională;
 2. ACORD DE INFORMARE SI CONSIMȚIRE PENTRU SERVICII DE EVALUARE
 3. COPIE A ACTULUI DE IDENTITATE AL COPILULUI (certificat de naştere, carte de identitate)
 4. COPII ALE ACTELOR DE IDENTITATE ALE PĂRINŢILOR/ REPREZENTANTULUI LEGAL/ Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/ hotărâre/dispoziție a comisiei pentru protecţia copilului);
 5. ANCHETĂ SOCIALĂ de la SPAS/ DGASPC Bacău (termen de valabilitate: între 3 luni – 6 luni);
 6. FIŞA MEDICALĂ SINTETICĂ de la medicul de familie (termen de valabilitate: un an de la data emiterii);
 7. CERTIFICATUL MEDICAL tip A5 de la medicul de specialitate (termen de valabilitate: între 3 luni – 4 ani);
 8. FIŞA DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ psiholog Policlinica/psiholog clinician (termen de valabilitate: nu mai mare de 3 luni de la data emiterii);
 9. FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ (eliberata de unitatea de învăţământ unde este înscris copilul);
 10. ADEVERINŢĂ care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ /copie a foii matricole (dacă e cazul)
 11. COPIE A CERTIFICATULUI DE ORIENTARE ŞCOLARĂ/ PROFESIONALĂ (dacă e cazul);
 12. COPIE A CERTIFICATULUI DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP (dacă e cazul);
 13. Alte documente în copie: bilete de ieşire din spital, scrisori/referate medicale, adeverință terapie
 14. DOSAR DE CARTON CU ȘINĂ

 

IMPORTANT!

DOSARUL SE ÎNREGISTREAZĂ NUMAI ÎN CONDIȚIILE ÎN CARE SUNT ANEXATE TOATE DOCUMENTELE MENȚIONATE.

 

CERERE-TIP pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională si Acord de informare si consimtire pentru servicii de evaluare