Acte necesare

ACTE NECESARE PENTRU DOSAR – COPII/ ELEVI/ TINERI CU C.E.S.:

Pentru obținerea certificatului de orientare școlară și profesională, părinții/reprezentantul legal depun la secretarul COSP următoarele documente:

 1. CERERE – pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională (descărcați)
 2. COPIE A ACTULUI DE IDENTITATE AL COPILULUI (certificat de naştere + buletin)
 3. COPII ALE ACTELOR DE IDENTITATE ALE PĂRINŢILOR/ REPREZENTANTULUI LEGAL/ Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/ hotărâre/dispoziție a comisiei pentru protecţia copilului);
 4. ANCHETĂ SOCIALĂ de la SPAS/ DGASPC Bacău (valabilitate – 6 luni de la data emiterii);
 5. FIŞA MEDICALĂ SINTETICĂ de la medicul de familie (valabilitate: 12 luni de la data emiterii)- descărcați;
 6. CERTIFICATUL MEDICAL tip A5 de la medicul de specialitate (termen de valabilitate: între 3 luni – 4 ani);
 7. FIŞA DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ psiholog Policlinica/psiholog clinician (valabilitate – 3 luni de la data emiterii);
 8. FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ (eliberata de unitatea de învăţământ unde este înscris copilul) – descărcați;
 9. ADEVERINŢĂ care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ /copie a foii matricole (dacă e cazul)
 10. COPIE A CERTIFICATULUI DE ORIENTARE ŞCOLARĂ/ PROFESIONALĂ (dacă e cazul);
 11. COPIE A CERTIFICATULUI DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP + Plan de abilitare (dacă e cazul);
 12. Alte documente în copie: bilete de ieşire din spital, scrisori/referate medicale, adeverință terapie
 13. DOSAR DE CARTON CU ȘINĂ

 

IMPORTANT!

Programare se face DOAR PE BAZĂ DE DOSAR, conform orar afișat (nu se face programare telefonică).

Dosarul se înregistrează numai în condițiile în care sunt anexate toate documentele menționate!

 

CERERE –  pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională (descarcati)