Proiecte CLI

PROIECTE ÎN CURS DE DERULARE LA NIVELUL CLI BACĂU

AN ȘCOLAR 2020 – 2021

 

Proiecte educaţionale/ perioada de derulare/ Prof. logoped Tipul proiectului ( la niv. de instituţie; local; zonal; naţional; internaţional) şi finanţarea (fără finanţare; fin. internă, CJRAE; fin. externă : ex. ONG; fin. naţională; fin. internaţională) Scop/obiectiv şi grup ţintă (elevi, părinţi, cadre didactice, alt grup)
1. Proiect „Logoterapia. Schimb de experiențe și bune practici între logopezi”

– febr. 2016 – pe perioadă nedeterminată

– Prof. Petrea Maria-Ramona- inițiator și coordonator

Prof. Hongu Maria- coordonator

Prof. Chelariu Marinela- coordonator

Prof. Chirica Andreia, – coordonator

Prof, Marcu Elena-coordonator

Prof. Nastac Alexandra- coordonator

Prof. Pavăl Adriana- coordonator

Prof. Parascan Iulia-Andreea- coordonator

Prof. Irina Stoicescu- coordonator

Instituție

Finanțare externă, ONG

– Colaborarea între logopezii din instituțiile de profil, în vederea optimizării activității terapeutice                                                                 
– Editarea și publicarea unei reviste de logopedie, cu apariție bianuală.
– Grup țintă: logopezii din sistemul public sau privat, psihoterapeuții, psihopedagogii care își desfășoară activitatea în aria comunicare – limbaj, din țară sau din Republica Moldova
2. Proiectul „Centrul de zi ABC Tg.Ocna”

-perioadă nedeterminată

1.Prof.Irina Stoicescu – inițiator si coordonator

-la nivel de instituție (cu GPN „Floare de colț” Tg.Ocna), finanțare Fundația KTS Bacău -scop: derularea de activități cu specific de toamnă și de iarnă, grup țintă: copiii din cadrul CLI Tg.Ocna și copii din cadrul GPN ”Floare de colț” Tg. Ocna