Misiune si viziune

cli

Centrul Logopedic Interscolar BACĂU este o structură de invăţământ special integrat pentru copii/elevi cu cerinţe educative speciale, care prezintă tulburări de limbal şi comunicare, precum şi dificultăţi de invăţare.

C.L.I. BACĂU este unitate conexă de invăţământ preuniversitar, coordonată de CJRAE BACĂU.

MISIUNEA

  • Centrul Logopedic Interşcolar, singura unitate de învăţământ având ca specific terapia tulburărilor de limbaj, deserveşte întreaga populaţie şcolară şi preşcolară din Bacău.
  • Prin corectarea / ameliorarea tulburărilor de limbaj în timp util, se urmăreşte creşterea şanselor de dezvoltare armonioasă a personalităţii copiilor şi, odată cu depăşirea dificultăţilor de comunicare, integrarea eficientă în mediul şcolar şi social.

OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII C.L.I. BACĂU

  • depistarea, identificarea şi evaluarea complexă a tulburărilor de limbaj şi de comunicare la copiii preşcolari şi la şcolarii mici;
  • asigurarea caracterului preventiv al activităţii de terapie logopedică, prin acordarea unei atenţii prioritare copiilor preşcolari cu tulburări de limbaj, în scopul prevenirii instalării dificultăţilor de învăţare a scris-cititului la vârsta şcolară;
  • orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare şi integrare şcolară şi socială;
  • corectarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare în vederea diminuării riscului de eşec şcolar.