Revista Logoterapia

Numarul 15 al revistei nationale de logopedie, Logoterapia a fost lansat. – aprilie 2023

Numarul 14 al revistei nationale de logopedie, Logoterapia a fost lansat. – octombrie 2022

Numarul 13 al revistei nationale de logopedie, Logoterapia a fost lansat. – aprilie 2022

Numarul 12 al revistei nationale de logopedie, Logoterapia a fost lansat. – octombrie 2021

Numarul 11 al revistei nationale de logopedie, Logoterapia a fost lansat. – aprilie 2021

Numarul 10 al revistei nationale de logopedie, Logoterapia a fost lansat. – octombrie 2020

Numarul 9 al revistei nationale de logopedie, Logoterapia a fost lansat. – aprilie 2020

Numarul 8 al revistei nationale de logopedie, Logoterapia a fost lansat. – octombrie 2019

Numarul 7 al revistei nationale de logopedie, Logoterapia a fost lansat. – aprilie 2019

Numarul 6 al revistei nationale de logopedie, Logoterapia a fost lansat. – octombrie 2018

Numarul 5 al revistei nationale de logopedie, Logoterapia a fost lansat. – aprilie 2018

Numarul 4 al revistei nationale de logopedie, Logoterapia a fost lansat. – octombrie 2017

Numarul 3 al revistei nationale de logopedie, Logoterapia a fost lansat. – aprilie 2017

Numarul 2 al revistei nationale de logopedie, Logoterapia a fost lansat. – octombrie 2016

Primul numar al revistei nationale de logopedie, Logoterapia a fost lansat. – apr 2016

In atentia viitorilor colaboratori
Centrul Logopedic Interșcolar Bacău (CJRAE Bacău) anunță înființarea publicației „Logoterapia”, ISSN 2501-1774, revistă națională de logopedie, cu apariție bianuală, care va publica articole de specialitate, pe următoarele secțiuni:

– Proiectarea activității de terapie a tulburărilor de limbaj (modele de programe, planificări pe specificul diferitelor tulburări de limbaj, proiecte de activitate logopedică etc , elaborate personal);
– Examinarea logopedică (particularități de diagnoză, studii aplicative de diagnostic diferențial, chestionare/ baterii de teste utilizate în evaluarea logopedică, instrumente de evaluare elaborate personal etc);
– Metode și mijloace moderne, tehnici și instrumente de lucru noi sau de concepție proprie aplicate în terapia tulburărilor de limbaj;
– Formarea și dezvoltarea competențelor de comunicare la copiii cu tulburări de limbaj (programe terapeutice, planuri personalizate de intervenție, exemple de bune practici extrase din experiența proprie etc);
– Studii de caz (cu accent pe programul terapeutic și rezultatele obținute);
– Studii, cercetări în domeniul logopediei;
– Noutăți editoriale în logopedie (recenzii ale unor cărți de specialitate apărute în ultimii doi ani);
– Proiecte educaționale (desfășurate în colaborare cu unități de învățământ, părinți, comunitate), diseminări ale unor schimburi de experiență cu alte centre logopedice din țară sau din străinătate.

Pentru publicarea unui articol, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții:
– Trimiterea articolului (maxim 3 pagini format A 4), respectând cerințele de redactare și a Cererii de publicare completate și semnate, la adresa de e-mail centrulogopedicbc@yahoo.ro, până la data de 25 martie (pentru numărul care va apărea în aprilie) sau 25 septembrie (pentru numărul care va apărea în octombrie);
– Achitarea unei donații de 30 lei în contul RO74RNCB0026141160250001, deschis de ASOCIAȚIA COPIILOR CU NEVOI SPECIALE BACĂU, la BCR, CIF 33075506, reprezentând cheltuielile de editare și de expediere a publicației;
– Trimiterea dovezii scanate a achitării donației de 30 lei la adresa de e-mail centrulogopedicbc@yahoo.ro, în maxim 5 zile de la primirea e-mail-ului de confirmare, prin care redacția își exprimă intenția de publicare a articolului.