Resurse pentru cadre didactice și profesori consilieri școlari

document

„Despre bullying în adolescență” se dorește a fi o resursă utilă dumneavoastră, cadrelor didactice care vă confruntați în școală cu fenomenul de bullying, o resursă în care puteți regăsi aspecte legate de:
– tipurile de comportamente care pot fi încadrate în această categorie și tipurile de bullying;
– contexte favorizante, cauze și factori;
– caracteristici ale principalilor actori implicați, corelate cu particularități și caracteristici proprii vârstei adolescenței, care explică/potențează implicarea acestora în actul de bullying, în diverse roluri;
– efecte, impact resimțit pe fiecare dimensiune de dezvoltare psihologică și consecințe posibile pentru victime, agresori, martori;
– metode de prevenire și combatere, de intervenție în lucrul cu agresorul/victima;
– strategii de intervenție fundamentate pe: transformarea gândurilor iraționale, care au consecințe emoționale și comportamentale dezadaptative, în gânduri raționale, pe utilizarea gândurilor adaptative, a formulelor de acceptare și autoafirmare.

Prof. consilier școlar Amalia DIACONU

Link: Despre bullying în adolescență

document

Propunere de Plan Educational Personalizat, elaborat conform Ordinului Nr.3124/10.02.2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare.

Link: PLAN EDUCAŢIONAL PERSONALIZAT (PEP), pentru copiii cu TSI

Ordin 3124 TSI

Link: https://view.genial.ly/602a32da342f080d4ce07c7c/guide-ordin-3124-tsi

 

Tulburările specifice de învățare

Profesor logoped Nastac Alexandra

Atelier metodologic

1 martie 2021

Link: prezentare Tulburările specifice de învățare

 

Materiale pentru ințelegerea copilului și a părintelui

 

Familia, colecție de povești – proiect consiliere parentală

Activități proiect:

     Familia – colecție de povești

     Povestea mamei

      Comunicarea