Studii / Cercetari

[alumni title=”” subtitle=””]

[about-aitem title=”Portret de copil” img=”http://cjrae-bacau.ro/wp-content/uploads/2020/01/studiu-3.png” excerpt=”Studiu privind surprinderea opiniei copiilor referitoare la relațiile interfamiliale, pe care le dezvolta.” link=”http://cjrae-bacau.ro/wp-content/uploads/2020/01/Timpul-de-calitate-in-familie.pdf”]

[about-aitem title=”Portret de copil” img=”http://cjrae-bacau.ro/wp-content/uploads/2020/01/studiu2.png” excerpt=”SCOP: Identificarea efectelor produse de problematica contemporană  a familiei asupra  dezvoltării socio-emoționale a copilului.” link=”http://cjrae-bacau.ro/wp-content/uploads/2020/01/studiu2.pptx”]

[about-aitem title=”Prezentare studiu — Pași în dezvoltarea comunicării empatice” img=”http://cjrae-bacau.ro/wp-content/uploads/2020/01/studiu1.png” excerpt=”Scopul: evidenţierea  rolului  validării   emoţionale în eficientizarea comunicării şi relaţionării dintre cadru didactic şi elev şi implicit a stilului didactic practicat.” link=”http://cjrae-bacau.ro/wp-content/uploads/2020/01/prezentare-studiu-validare-emotionala.ppt”]

[about-aitem title=”Pași în dezvoltarea comunicării empatice” img=”http://cjrae-bacau.ro/wp-content/uploads/2020/01/studiu1_1.png” excerpt=”Scopul: evidenţierea  rolului  validării   emoţionale în eficientizarea comunicării şi relaţionării dintre cadru didactic şi elev şi implicit a stilului didactic practicat.” link=”http://cjrae-bacau.ro/wp-content/uploads/2020/01/STUDIU-ve.pdf”]

[about-aitem title=”Studiu privind fenomenul de abandon școlar” img=”http://cjrae-bacau.ro/wp-content/uploads/2016/03/Studiu-privind-fenomenul-de-abandon-scolar.png” excerpt=”Conceperea unei strategii de consiliere, cu aplicabilitate prin întreaga rețea de cabinete și centre de consiliere și asistență psihopedagogică de la nivelul județului Bacău, privind prevenția și ameliorarea fenomenului de abandon școlar” link=”http://cjrae-bacau.ro/wp-content/uploads/2016/04/studiu-abandon-scolar.zip”]

[about-aitem title=”Aproapele ca oglindă – Prin celălalt, spre mine însumi” img=”http://cjrae-bacau.ro/wp-content/uploads/2016/03/studiu-CJAP.png” excerpt=”Explorarea modalităţilor de manifestare a conduitei empatice și prosociale la elevii cu agresivitate negativă prin comparație cu elevii cu agresivitate pozitivă, în scopul facilitării integrării lor sociale şi profesionale.” link=”http://cjrae-bacau.ro/wp-content/uploads/2016/03/studiu-agresivitatea.docx”]

[about-aitem title=”Studiu privind problematica sexualității” img=”http://cjrae-bacau.ro/wp-content/uploads/2016/03/studiu-CJAP.png” excerpt=”Tema studiului a fost stabilită ca urmare a evoluției cazuisticii ce are drept sursă manifestarea timpurie a comportamentelor sexuale cu efecte nedorite în planul dezvoltării armonioase a tinerilor aflați în mediul școlar pentru a identifica nevoile de informare pe problematica propusă.” link=”http://cjrae-bacau.ro/wp-content/uploads/2016/03/Studiu-privind-problematica-sexualității.docx”]
[/alumni]