2022-2023

În atenția părinților !

 

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 și care nu au frecventat grădinița ori s-au întors din străinătate, depun prin e-mail sau prin poștă la CJRAE Bacău cererea-tip în care solicită evaluarea copilului în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare a acestuia, prevăzută în Anexa 2 la Metodologia de înscrierea copiilor în învățământul primar (Metodologie).

 

Perioada de desfășurare a activității de evaluare a dezvoltării copiilor efectuată de către CJRAE Bacău este 30 martie – 8 aprilie 2022.

 

Centrele de evaluare a dezvoltării copilului sunt organizate de către CJRAE Bacău în următoarele instituții de învățământ (Lista centrelor de evaluare a dezvoltarii).

 

Activitatea în cadrul Centrelor de evaluare a dezvoltării copilului organizate de CJRAE Bacău va fi rezlizată în intervalul 10.00 – 18.00, pe baza unei programări telefonice la instituțiile de învățământ unde există centrele de evaluare a dezvoltării, astfel încât programul de desfășurare să poată fi adaptat în funcție de solicitări.

 

Rezultatul evaluării dezvoltării copilului (înscriere în clasa pregătitoare / grupa mare, după caz) este comunicat în scris, prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire, după caz, sau este înmânat direct părintelui / tutorelui legal /reprezentantului legal care a solicitat evaluarea.

Procedură operațională privind evaluarea dezvoltării copiilor în vederea înscrierii acestora în învățământul primar.