2023-2024

Înscrierea copiilor în învățământul primar 2023-2024

În atenția părinților !

 

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 și care nu au frecventat grădinița ori s-au întors din străinătate, depun prin e-mail, prin poștă la CJRAE Bacău sau la sediul CJRAE din str. Oituz, nr 24 Bacău cererea-tip în care solicită evaluarea copilului în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare a acestuia, prevăzută în Anexa 2 la Metodologia de înscrierea copiilor în învățământul primar (Metodologie).

 

Perioada de desfășurare a activității de evaluare a dezvoltării copiilor efectuată de către CJRAE Bacău este 5 aprilie – 26 aprilie 2023.

 

Centrele de evaluare a dezvoltării copilului sunt organizate de către CJRAE Bacău în următoarele instituții de învățământ (Lista centrelor de evaluare a dezvoltarii).

 

Activitatea în cadrul Centrelor de evaluare a dezvoltării copilului organizate de CJRAE Bacău va fi realizată în intervalul 10.00 – 18.00, pe baza unei programări telefonice la instituțiile de învățământ unde există centrele de evaluare a dezvoltării, astfel încât programul de desfășurare să poată fi adaptat în funcție de solicitări.

Părinții/tutorele va prezenta comisiei de evaluare, la data programată pentru evaluare: copie de pe certificatul de naștere al copilului, copie de pe CI al părintelui (sau act doveditor al tutorului, acolo unde este cazul). Evaluarea se realizează în prezența părintelui/ tutorelui legal care îl însoțește.

Rezultatul evaluării dezvoltării copilului (înscriere în clasa pregătitoare / grupa mare, după caz) este comunicat în scris, prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire, după caz, sau este înmânat direct părintelui / tutorelui legal /reprezentantului legal care a solicitat evaluarea.